Privacyverklaring New Work

New Work B.V., gevestigd aan Fokkerstraat 12, 3833 LD Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://newwork.nu/
Fokkerstraat 12, 3833 LD Leusden
+31 6 31677683

Elvira Willemse is de Functionaris Gegevensbescherming van New Work. Zij is te bereiken via elvira@newwork.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

New Work verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

New Work verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

New Work verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

New Work neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van New Work) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

New Work bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden tot 2 jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard. Indien u uw gegevens eerder uit onze archieven wilt laten verwijderen, kunt u dit doen door contact op te nemen met Elvira Koning: elvira@newwork.nu

Delen van persoonsgegevens met derden

New Work verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een raamovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

New Work gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

New Work neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@newwork.nu

De coach-consultants van New Work

Elvira Willemse
06 – 316 776 83
elvira@newwork.nu

Michel Boerdam
06 – 834 429 59
michel@newwork.nu

Marco Koning
06 – 130 373 28
marco@newwork.nu